Name: Petra Kumli
Eintritt: 2009Name: Reto Brachs
Eintritt: 2017
Name: Severin Kreis
Eintritt: 2019